Warszawa, Polska

Praktyczny poradnik architekta krajobrazu

Język wykładowy: polski
Kurs skierowany jest do: • absolwentów studiów na kierunku architektura krajobrazu, architektura, gospodarka przestrzenna i innych; • osób o minimum średnim wykształceniu posiadających przynajmniej 2-3 letnie doświadczenie z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu, które chcą poznać praktyczne arkana zawodu architekta krajobrazu, a zwłaszcza dowiedzieć się jak skutecznie pozyskać oraz prawidłowo i z zyskiem wykonać zlecenie zawodowe. Cel kursu: • Zapoznanie uczestników z procedurami prawnymi dotyczącymi pozyskania zlecenia i jego prawidłowego wykonania. • Nabycie umiejętności samodzielnego przygotowywania i wyceny ofert oraz przedprojektowych uzgodnień z inwestorem. • Poznanie najczęściej występujących pułapek oraz sposobów ich unikania.
Polityka Prywatności