województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Projektowanie, wykonywanie i ocena merytoryczna odwodnień budowlanych i drogowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: inżynieryjno-techniczne

Kurs skierowany jest do:

• studentów chcących wzbogacić swoją wiedzę i praktyczne umiejętności,w projektowaniu odwodnień, studni chłonnych itp. oraz prowadzenia terenowych badań hydrogeologicznych,
• pracowników przedsiębiorstw i firm ukierunkowanych na działania w zakresie hydrogeologii, geologii inżynierskiej, budownictwa i ochrony środowiska,
• przedstawicieli organów administracyjnych i instytucji kontrolnych (pracownicy Starostw i Powiatów, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspektorzy nadzoru budowlanego i in.),
• pracowników instytucji i organizacji naukowo-badawczych chcących zapoznać się z aspektami praktycznymi.

Cel kursu

1. Celem nadrzędnym kursu jest nauczenie Państwa różnych sposobów projektowania systemów odwodnieniowych.
2.   Cele praktyczne kursu to:
• nabycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania systemu odwodnienia,
• zapoznania się z aspektami praktycznymi wykonywania odwodnień za pomocą studni wierconych, igłofiltrów oraz innych niestandardowych technik.

Polityka Prywatności