Warszawa, Polska

Rysunek odręczny i rzeźba

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Strona www: wseiz.pl/kursy
Rysunek
Rysunek – kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegająca na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Także dział sztuk plastycznych.
Rzeźba
Rzeźba, rzeźbiarstwo – jedna z dyscyplin zaliczanych do sztuk plastycznych. Od malarstwa i grafiki odróżnia ją trójwymiarowość.
Rzeźba
Trzeba wziąć kawał marmuru i odrąbać wszystko, co w nim niepotrzebne.
Autor: Auguste Rodin
Rzeźba
Prawdziwa architektura jest rzeźbiarstwem.
Autor: Waldemar Łysiak

Kontakt:

ul. Olszewska 12
00-792 Warszawa
tel. (22) 825-80-34/35
fax: (22) 825-80-31
Informator rekrutacyjny

Polityka Prywatności