Przegląd kierunków studiów
wyszukiwarki kierunków:
licencjackie I stopnia »
inżynierskie I stopnia »
magisterskie jednolite »
magisterskie II stopnia »
doktoranckie III stopnia » podyplomowe »

Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, czyli jak odnaleźć równowagę i zarządzać sobą w stresie.

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Dzięki szkoleniu:

  • Ustrukturyzujesz wiedzę dotyczącą mechanizmów wypalenia zawodowego i stresu.
  • Przeprowadzisz autodiagnozę umożliwiającą podjęcie kroków zaradczych.
  • Rozpoznasz własny potencjał energetyczny i jego dynamikę.
  • Stworzysz strategie radzenia sobie ze stresem w odniesieniu do długoterminowej pracy, strategie planowania zawodowej aktywności. Celem szkolenia nie jest jedynie nauka „zaleczania objawów” stresu ale przede wszystkim kształtowania swojej wewnętrznej odporności, spójności i postawy do życia w aspekcie funkcjonowania na poziomie prywatnym oraz pracy.
  • Wypracujesz własne, najlepsze dla Ciebie metody radzenia sobie ze stresem i przygotujesz indywidualny plan przeciwdziałający wypaleniu zawodowemu.

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Studia w Warszawie

nowe_media_220x300.jpg
Wy__sza_Szko__a_Ekologii_i_Zarz__dzania_w_Warszawie_boks_220_og__lny.jpg

Studia w sąsiednim województwie

Nauka języka
profi_Lingua_test_220.jpg
Polityka Prywatności