WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk

Akademia WIT we współpracy z firmą INPROGRESS Sp. z o.o. oraz ALTKOM Akademia przygotowuje akredytowane i nieakredytowane szkolenia i kursy dla:
  • Studentów i słuchaczy studiów podyplomowych WIT
  • Absolwentów WIT
  • Studentów innych uczelni posiadających ważną legitymację
  • Pracowników naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni
  • Słuchaczy studiów podyplomowych innych uczelni
    lista:
Polityka Prywatności