Warszawa, Polska

Kontroling w przedsiębiorstwie w ujęciu praktycznym

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Cele

Poznanie istoty kontrolingu oraz właściwe zaprojektowanie jego koncepcji dla przedsiębiorstwa stanowi podstawę przyszłych sukcesów firmy. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę, w jaki sposób przeprowadzić proces projektowania i tworzenia systemu, informatycznych narzędzi kontrolingu, jaka jest rola systemów finansowo – księgowych w tworzeniu efektywnej informacji zarządczej oraz poznają zasady tworzenia raportów analitycznych.

Uczestnicy uzyskają także praktyczną wiedzę, w jaki sposób implementować system oraz skutecznie z nim „współpracować" w celu uzyskania poprawy efektywności wszystkich obszarów przedsiębiorstwa.
Polityka Prywatności