Warszawa, Polska

Kurs przygotowujący do zawodu Sądowego Kuratora Społecznego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne

Program:

 • Polski model kurateli sądowej
 • Ustawa o kuratorach sądowych - określenie zasad organizacji służby i wykonywania obowiązków przez kuratora sądowego oraz statusu kuratorów sądowych
 • Kuratorzy społeczni
  • Kto może zostać kuratorem społecznym
  • Zadania kuratora społecznego
  • Ryczałt kuratora sądowego
 • Diagnoza w pracy kuratora sądowego
 • Rodzaje dozorów i nadzorów - cel, podstawy prawne
 • Wywiady środowiskowe
 • Dokumentacja pracy kuratora sądowego
 • Metody pracy kuratora sądowego
 • Komunikacja interpersonalna w codziennej praktyce kuratorskiej
 • Zasady i techniki mediacji
 • Profilaktyka agresji oraz profilaktyka alkoholowa
 • Współpraca ze środowiskiem
 • Kary alternatywne dla kary pozbawienia wolności
Polityka Prywatności