Warszawa, Polska

Wprowadzenie do kontrolingu

Język wykładowy: polski
Cele

Poznanie istoty kontrolingu oraz właściwe zaprojektowanie jego koncepcji dla przedsiębiorstwa stanowi podstawę przyszłych sukcesów firmy. Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę, w jaki sposób przeprowadzić proces projektowania i tworzenia systemu, informatycznych narzędzi kontrolingu, jaka jest rola systemów finansowo – księgowych w tworzeniu efektywnej informacji zarządczej oraz poznają zasady tworzenia raportów analitycznych.

Uczestnicy uzyskają także praktyczną wiedzę, w jaki sposób implementować system oraz skutecznie z nim „współpracować" w celu uzyskania poprawy efektywności wszystkich obszarów przedsiębiorstwa.

Profil uczestnika

Szkolenie przeznaczone jest dla osób (studentów) skierowanych do średniej wielkości przedsiębiorstw, które rozważają wdrożenie systemu kontrolingu. Dedykowane jest dla menedżerów zarządzających spółkami, ich właścicieli oraz kadry zarządzającej średniego szczebla.
Polityka Prywatności