Warszawa, Polska

Współczesne zagrożenia wykolejeniem społecznym dzieci i młodzieży

Język wykładowy: polski

Program:

  • Reakcje oraz procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży zachowaniami patologicznymi.
  • Odpowiedzialność prawna nieletnich w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz Ustaw karnych.
  • Zachowania uczniów stanowiące przejaw ich demoralizacji oraz czyny karalne najczęściej przez nich popełniane.
  • Zadania Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości oraz metody współpracy ze szkołami.
Polityka Prywatności