Warszawa, Polska

Zawodowy kurs dokształcający - Informacja i promocja turystyczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Informacja
Informacja (łac. informatio – przedstawienie, wizerunek; informare – kształtować, przedstawiać) – termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej – właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności).
Promocja
promocja elektronowa
Informacja
Informacja znaczy bardzo niewiele, jeśli nie idzie w parze z doświadczeniem.
Information’s pretty thin stuff unless mixed with experience. (ang.)
Informacja
Tymczasem Jonatan i Achimaas stali u źródła Rogel, czekając, by przyszła służąca i przekazała wieści, które oni mieli zanieść do króla Dawida: nie mogli się bowiem pokazywać, przychodząc do miasta.
2 Księga Samuela 17:17
Informacja
Nie wierzę w niezdementowane informacje.
Autor: Aleksander Gorczakow
Polityka Prywatności