Warszawa, Polska

Coachingowy styl zarządzania – nowe narzędzia i kompetencje dla menedżerów i przywódców

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Polityka Prywatności