Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Rozmowa oceniająca - konstruktywna pochwała i konstruktywna krytyka (ćwiczenia)

Język wykładowy: polski
Krytyka
Krytyka (łac. criticus – osądzający) – analiza i ocena dobrych i złych stron z punktu widzenia określonych wartości (np. praktycznych, etycznych, poznawczych, naukowych, estetycznych, poprawnych) jako niezbędny element myślenia.
Krytyka
Dzieci potrzebują bardziej dobrego przykładu niż krytyki.
Autor: Joseph Joubert
Krytyka
Nie krytykuj surowo starszego mężczyzny. Wręcz przeciwnie, upraszaj go jak ojca, młodszych mężczyzn jak braci, starsze kobiety, jak matki, młodsze kobiety jak siostry, z wszelką czystością
Źródło: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, 1 Tym 5:1–2
Krytyka
Do krytyki pięknych utworów muszą się zawsze łączyć uczucia, nałogi osobiste, i wrażenia, które sądowi zimnym pozostać nie dają.
Autor: Kazimierz Brodziński
Polityka Prywatności