województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Statystyka I

Język wykładowy: polski
Statystyka
Statystyka (niem. Statistik, „badanie faktów i osób publicznych”, z łac. [now.] statisticus, „polityczny, dot. polityki”, od status, „państwo, stan”) – nauka, której przedmiotem zainteresowania są metody pozyskiwania i prezentacji, a przede wszystkim analizy danych opisujących zjawiska, w tym masowe.
Statystyka
Jedna śmierć to tragedia, milion – to statystyka.
Autor: Erich Maria Remarque, Czarny obelisk
Statystyka
Jeśli mój sąsiad codziennie bije swoją żonę, ja zaś nie biję jej nigdy, to w świetle statystyki obaj bijemy je co drugi dzień.
Autor: George Bernard Shaw
Statystyka
Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa, statystyki.
Autor: Benjamin Disraeli
Polityka Prywatności