województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zrównoważone zarządzanie w budownictwie i w branży nieruchomości. Etyka, odpowiedzialność społeczna i innowacje.

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Etyka
Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Etyka
Etyka nawołuje do czegoś wyższego: do miłości, do męstwa, do braterstwa, do poszanowania samego siebie, do życia zgodnego z ideałem.
Autor: Piotr Kropotkin
Etyka
Zaradność chętnie łączymy z inteligencją i dynamiką, niechętnie tylko z etyką.
Autor: Stefan Pacek
Etyka
Ministra, który potępia wojnę i przygotowuje się do niej, nie można oskarżyć o hipokryzję. Jest to jedynie kwestia odróżniania osobistych zasad etycznych od realnej polityki.
Autor: Raymond Aron
Polityka Prywatności