Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Zrównoważone zarządzanie w budownictwie i w branży nieruchomości. Etyka, odpowiedzialność społeczna i innowacje

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Etyka
Etyka (z stgr. ἦθος ethos – "zwyczaj") – dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne. Etyka bywa też nazywana filozofią moralną.
Nieruchomości
nieruchomość – pojęcie prawne
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Etyka
Należy traktować z jednakowym poszanowaniem wszelkie stosunki miłości między kobietą, jest to nietykalna dziedzina indywidualnej swobody, do której żadna etyka wtrącać się nie powinna.
Autor: Edward Abramowski
Etyka
W świecie wyzwolenia etyka staje się bezprzedmiotowa.
Autor: Henryk Elzenberg
Etyka
Etyka jest nauką o mężnym zachowaniu się wobec bytu.
Autor: Henryk Elzenberg
Polityka Prywatności