Warszawa, Polska

Specjalista ds. sprzedaży

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Specjalista
Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny
Polityka Prywatności