Warszawa, Polska

Specjalista ds. zarządzania dostawcami w projektach IT

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Specjalista
Specjalista – człowiek odznaczający się gruntowną znajomością jakiejś dziedziny
Polityka Prywatności