Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Administracja sieci komputerowych

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia online Studia online
Administrowanie sieciami to proces planowania, konfigurowania i zarządzania wszystkimi elementami sieci, a przede wszystkim zdalnymi i lokalnymi zasobami, kontami użytkowników oraz urządzeniami zapewniającymi przyłączalność. Materiał kursu Administracja sieci komputerowych obejmuje zagadnienia związane z najważniejszymi zadaniami administratora sieci, do których należą m.in. uruchomienie systemu monitorowania wydajności sieci, uruchomienie systemu monitorowania zdarzeń w sieci, audyt sieci i optymalizowanie jej wydajności, wybór oprogramowania, instalacja i konfiguracja, usuwanie bieżących problemów w sieci, wybór metod kryptograficznych gwarantujących odporność informacji na błędy transmisji lub modyfikacji, prowadzenie pełnej dokumentacji sieci, a także definiowanie celów realizowanych przez sieć oraz opracowywanie planów wdrożeń i ich nadzór. Celem kursu jest: - Zdobycie umiejętności z zakresu sieciowych systemów operacyjnych (serwerowych i klienckich), - Poznanie podstawowych i zaawansowanych usług sieciowych, - Stosowanie metod zarządzania usługami i urządzeniami sieciowymi, - Nauka rozwiązywania problemów w sieciach komputerowych, - Poznanie zagadnień routingu i bezpieczeństwa sieciowego.
Administracja
Administracja (łac. administrare – być pomocnym, obsługiwać, zarządzać, ministrare – służyć) – działalność organizatorska realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego, obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym, regulowana przez ogólne normy prawne. W innym ujęciu może także oznaczać zarządzanie jakimikolwiek sprawami, własnymi (np. gospodarstwem domowym) lub cudzymi (np. czyimś przedsiębiorstwem).
Sieci
Sieci (do 30 lipca 2017: W Sieci, zapis styl. wSieci) – polski tygodnik społeczno-polityczny tworzony w większości przez byłych dziennikarzy „Uważam Rze” i „Rzeczpospolitej”, wydawany od 26 listopada 2012 w Warszawie. Redaktorem naczelnym jest Jacek Karnowski. Pismo tworzone jest we współpracy z portalem wPolityce.pl oraz wNas.pl, wGospodarce.pl, wSumie.pl, stefczyk.info, gazetabankowa.pl i tygodnikpodlaski.pl oraz telewizją wPolsce.pl
Polityka Prywatności