Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Autoprezentacja, czyli oko w oko z publicznością

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Autoprezentacja, to sztuka wywierania wrażenia i umiejętność kontrolowania tego, w jaki sposób widzą nas inni ludzie. Autoprezentacja jest nieodzownym elementem codziennych kontaktów zawodowych i prywatnych. Głównym celem autoprezentacji jest spowodowanie, aby inni spostrzegali nas pozytywnie — jako osoby inteligentne, kompetentne, sympatyczne, wiarygodne czy godne zaufania. Kurs służy przybliżeniu podstawowych zasad i taktyk autoprezentacyjnych. Materiały kursu zostały tak skonstruowane, że jego uczestnik w sposób ściśle praktyczny pozna specyfikę przedstawiania siebie w różnych sytuacjach życiowych, ze szczególnym naciskiem na sferę zawodową. Stąd wiele miejsca poświęcono takim zagadnieniom, jak sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna, wystąpienia publiczne, komunikacja werbalna i niewerbalna. Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: - celów i zasad kierowania wrażeniem wywieranym na innych ludzi, - roli autoprezentacji w życiu osobistym i zawodowym, - podstawowych taktyk autoprezentacyjnych, - zasad kształtowania wizerunku profesjonalisty, - błędów popełnianych w czasie autoprezentacji, - strategii autoprezentacyjnych wykorzystywanych do poprawy swojego wizerunku zawodowego - tworzenia własnego wizerunku profesjonalisty.
Polityka Prywatności