Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Dydaktyka twórczości

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Dydaktyka twórczości to dziedzina, u podstaw której leży optymistyczna wizja człowieka zdolnego do tworzenia. Zakłada ona, że każdy może być twórczy, jeżeli jego dyspozycje będą odpowiednio rozwijane. Skupia się na nauczaniu i uczeniu się twórczości, a więc sposobach rozwijania zdolności myślenia twórczego i umiejętności twórczego działania. Po zakończeniu kursu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu: - podstawowych pojęć z dydaktyki twórczości, - wybranych teorii twórczości, - modeli, zasad i metod dydaktyki twórczości, - technik rozwijania twórczości, - budowania ćwiczeń stymulowania zdolności twórczych, - rozwijania własnych zdolności twórczych.
Dydaktyka
Dydaktyka – jedna z głównych gałęzi nauk pedagogicznych, która zajmuje się procesami nauczania i uczenia się, wszelkimi przedmiotami na kolejnych poziomach tych procesów, od przedszkola do studiów wyższych, a także mających miejsce poza instytucjami oświatowymi, przy zwykłych czynnościach. Jest to zatem nauka o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka.
Polityka Prywatności