Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Kompozycja przestrzeni

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: artystyczne
Studia online Studia online
Pojęcie kompozycji występuje w wielu obszarach aktywności ludzkiej. Możemy mówić o kompozycjach: plastycznej, muzycznej, literackiej, filmowej. Możemy zakomponować wnętrze mieszkania albo układ ogrodu, bukiet kwiatów albo potrawę, własny ubiór albo zapach perfum. W każdym z tych przypadków kompozycja to pewien układ elementów. Niektóre definicje kompozycji podają, że powinna być harmonijna, tzn. że elementy powinny do siebie dobrze pasować i nie tworzyć dysonansów, jednak współczesne kompozycje (plastyczne, muzyczne i inne) bywają również dysharmonijne. Kompozycją można nazwać zarówno sam proces łączenia elementów, jak również efekt finalny, czyli np. obraz, utwór muzyczny, zapach czy układ mebli w pokoju. Materiały kursu dotyczą głównie kompozycji wizualnych, zarówno dwu-, jak i trójwymiarowych. W mniejszym stopniu poświęcono uwagę kompozycjom czasoprzestrzennym (np. performance, happening, film czy przedstawienie teatralne). Należy przy tym pamiętać, że kompozycja jest sztuką, a nie wiedzą, którą można nabyć i stosować. Celem kursu jest przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień teoretycznych, związanych z kompozycją plastyczną na płaszczyźnie i w przestrzeni, przestrzennych układów kompozycyjnych, wybranych zagadnień z historii sztuki, związanych z kompozycją przestrzeni. Zapoznanie się z materiałami pozwoli wykształcić umiejętność tworzenia poprawnych kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni oraz zastosowania określonych typów kompozycji w projektach graficznych.
Kompozycja
Kompozycja – termin może oznaczać jedno z następujących pojęć:
Polityka Prywatności