Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Kultura języka polskiego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: humanistyczne
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Chcesz swoją wypowiedzią przyciągać uwagę innych? Miewasz trudności z formułowaniem myśli? Zastanawiasz się czasem, która forma wyrazu jest poprawna i dlaczego? A może potrzebne Ci doskonalenie umiejętności komunikacyjnych? Jeśli zastanawiasz się, co zrobić, by lepiej i trafniej wyrażać swoje myśli, jak przekazywać je w sposób zrozumiały - dołącz do grupy uczestników kursu Kultura języka polskiego. Przypomnisz sobie to, co już wiesz, uporządkujesz wiadomości, które kiedyś już zdobyłeś i nauczysz się twórczo korzystać z zasobów języka. Celem kursu jest przybliżenie zasad poprawności językowej, podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i sprawnego posługiwania się werbalnymi środkami przekazu. Kurs informuje i uczy, jak mówić, by przyciągnąć uwagę innych.
Kultura
Kultura (z łac. colere, 'uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie') – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
Kultura
Kultura przynosi także zwycięstwo, choć zwycięstwo czasem obniża kulturę.
Autor: Platon
Kultura
Kultury nie uprawia się zrywami, wtedy, kiedy ktoś orzeknie, że „już można”. Fundamentem kultury jest uporczywość wysiłku twórczego i żaden internet tego nie zmieni ani od tego nie uwolni.
Autor: Barbara Toruńczyk
Kultura
Nasza kultura korzysta z technologii, które eliminują czekanie. Używamy mikrofalówek, faksów, telefonów komórkowych i żywności z torebek.
Autor: Abraham J. Twerski
Polityka Prywatności