Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Metody wychowania przez sztukę

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Sztuka jest podstawowym składnikiem ludzkiej kultury, jednym z zasadniczych sposobów uzewnętrzniania zdolności twórczych człowieka. Dziś mówi się o świadomym zespole działań ludzkich, w wyniku których powstaje dzieło (obraz, rzeźba, budowla, film, utwór literacki, sceniczny bądź muzyczny). Wychowawcza rola sztuki polega na tym, iż umożliwia pełniejsze, bardziej osobiste myślenie o otaczającym świecie i człowieku, w które angażują się zmysły i intelekt. Sztuka jest formą komunikowania się z innymi, dzięki niej mamy możliwość rozumienia ich przeżyć i doświadczeń osobistych. Włączała się i włącza we wszystkie ludzkie sprawy, zarówno polityczne, narodowe, jak i społeczno-ekonomiczne. Jest składnikiem wszystkich działań ludzkich, uczestniczy w polepszaniu i upiększaniu życia człowieka. Sztuka zapewnia ciągłość kultury, łącząc przeszłość i teraźniejszość, przekazując wartości istotne dla kolejnych zmieniających się pokoleń. Celem kursu jest kształcenie wśród słuchaczy umiejętności potrzebnych do aktywnego poszukiwania i poruszania się w świecie sztuki, jak również wykorzystanie sztuki jako środka pomocnego w wychowaniu oraz sposobu odkrywania i rozwijania osobowości człowieka. Aby osiągnąć te cele, należy dowiedzieć się, co oznacza pojęcie sztuka, jaka była jej rola w historii i na czym polega jej walor wychowawczy.
Polityka Prywatności