Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Metodyk zdalnego nauczania

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
"Metodyk zdalnego nauczania" to kurs mający na celu przekazanie informacji z zakresu wdrażania i zastosowania nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Materiał kursu "Metodyk zdalnego nauczania" został przygotowany tak, aby łączyć teorię z ćwiczeniami pomocniczymi oraz sprawdzającymi wiedzę. W trakcie kursu uczestnicy mają dostęp do elektronicznych materiałów dydaktycznych, dodatkowych zagadnień i ćwiczeń. Dzięki zastosowaniu tak wielu elementów przekazywania informacji uczenie jest bardziej efektywne. Uczestnicy kursu, za pośrednictwem nowoczesnych technologii, mają możliwość korzystania z dodatkowych elementów, takich jak: - elementy interaktywne — zachęcające o aktywnego uczestnictwa w kursie; - quizy i testy — sprawdzające wiedzę uczestnika z określonego materiału; Kurs może zostać połączony ze szkoleniami w formie tradycyjnej. Celem kursu jest: - zapoznanie uczestników z możliwościami, jakie daje e-learning; - poznanie zasad korzystania z platformy zdalnego nauczania (umieszczanie materiałów dydaktycznych na platformie zdalnego nauczania oraz zarządzanie tymi zasobami); - zdobycie umiejętności z zakresu nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (e-learning); - poznanie zasad doboru materiałów do kursu on-line; - zdobycie umiejętności projektowania ćwiczeń do kursów on-line; - zapoznanie z zasadami planowania kursu e-learningowego wraz z ćwiczeniami; - nauka wykorzystania różnych strategii prowadzenia zajęć on-line; - poznanie narzędzi wykorzystywanych do komunikacji on-line.
Polityka Prywatności