Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Metodyka nauczania języka angielskiego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Celem materiałów dydaktycznych jest zaznajomienie z praktycznymi sposobami i środkami nauczania języka obcego; wprowadzenie do repertuaru prowadzonych przez siebie zajęć szeregu technik wyzwalających kreatywność ucznia, wzbudzających potrzebę komunikacji w obcym języku, wzmacniających motywację; zyskanie umiejętności wykorzystania multimediów w pracy dydaktycznej (technika komputerowa, internet, wideo). Użytkownik materiałów zyska także umiejętność pracy z materiałami autentycznymi (muzyka, piosenki, czasopisma, filmy, reklamy). Po ukończeniu kursu będzie przygotowany na nieoczekiwane sytuacje wynikające z pracy w szkole i będzie potrafił odpowiednio na nie reagować, a także zostanie wyposażony w psychologiczne podstawy dotyczące następujących zagadnień: nauczanie młodszych dzieci, style uczenia się, multiple intelligences, motywacja, dyscyplina w klasie, dynamika grup. Kurs jest prowadzony w języku polskim i angielskim.
Polityka Prywatności