Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Negocjacje

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Wiedza prezentowana w kursie pozwoli uczestnikom zrozumieć, a w niektórych przypadkach nawet przewidzieć część zachowań partnerów negocjacyjnych, a tym samym zwiększy szansę efektywnego dochodzenia do celu, bez używania presji wobec drugiej strony. Celem kursu jest: - Przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu szerokiego wykorzystywania różnorodnych technik negocjacyjnych — zarówno w sytuacjach dnia codziennego, jak i z zakresu biznesu międzynarodowego. - Uzupełnienie wiedzy z zakresu funkcjonowania w sytuacjach trudnych, przedstawienie reguł rządzących wzajemnymi stosunkami, zwłaszcza w sytuacji sporu, odmienności zdań, a także wiedzy z zakresu komunikacji, nawiązywania kontaktu, moderowania przebiegu dyskusji oraz zarządzania międzynarodowego. - Nauka praktycznego stosowania posiadanej wiedzy, poznanie własnych mocnych i słabych stron oraz stylu negocjowania. - Autodiagnoza służąca rozwojowi umiejętności miękkich uczestników kursu. - Zyskanie umiejętności podnoszenia własnej skuteczności negocjacyjnej.
Negocjacje
Negocjacje – dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. Negocjacje to sposób porozumienia się w celu rozwiązania konfliktu oraz dojścia do porozumienia obydwu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane w konflikt strony. Skuteczne negocjacje – bazują na umiejętności rozpoznawania potrzeb adwersarzy, ich wzajemnym powiązaniu lub kompromisie pomiędzy nimi. Rzeczywiste potrzeby adwersarzy zwykle są ukryte i mogą znaczenie odbiegać od zgłaszanych interesów i celów, które są tylko pewnymi pomysłami na zaspokojenie tych potrzeb. Potrzeby ludzkie znacznie się różnią, dlatego żeby nie popełniać błędów w trakcie negocjacji, odczytując zachowania innych ludzi przez pryzmat swoich własnych potrzeb, warto nabyć umiejętność odczytywania różnych, nawet antagonistycznych potrzeb wynikających z charakteru i intelektu adwersarzy , gdyż to właśnie one najczęściej decydują o sukcesie w negocjacjach i potrafią odsunąć na bok nawet kwestie merytoryczne.
Polityka Prywatności