Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Ochrona własności intelektualnej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ochrona i bezpieczeństwo
Studia online Studia online
Własność intelektualna oznacza prawa odnoszące się do dzieł literackich, artystycznych i naukowych, wykonań artystów-interpretatorów oraz artystów-wykonawców, do fonogramów, programów radiowych i telewizyjnych, wynalazków we wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, nazw handlowych i oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz wszystkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinie przemysłowej, naukowej, literackiej i artystycznej. Uczestnik kursu po jego zakończeniu będzie wiedział: — czym jest utwór i kim jest twórca, — czym różnią się autorskie prawa osobiste od majątkowych, — kiedy i w jakim zakresie można bez obaw korzystać z cudzych utworów, — czym jest plagiat i jakie sankcje grożą temu, kto go popełnia, — kto, kiedy i dlaczego musi płacić ZAiKS-owi oraz innym organizacjom zarządzającym prawami autorskimi, — co to są licencje creative commons (CC) i czym różnią się od swoich tradycyjnych odpowiedników, — jak zarejestrować wynalazek w celu uzyskania ochrony patentowej, — czym są znaki towarowe, wzory użytkowe, wzory przemysłowe i jak się je chroni. Będzie również umiał: — bronić swoich uprawnień zagwarantowanych ustawą, respektując przy tym uprawnienia innych podmiotów, — korzystać z materiałów udostępnionych w internecie bez obaw naruszenia praw autorskich, — udostępnić swój utwór na zasadach creative commons, — podjąć stosowne kroki w celu zarejestrowania wynalazku, wzoru użytkowego albo znaku towarowego.
Ochrona
ochrona, jako opieka
Polityka Prywatności