Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Podatki państwowe

Język: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia online Studia online
W nauce prawa podatkowego podatek jest definiowany przez wskazanie jego cech. Według W. Nykiela: „Podatek to świadczenie pieniężne na rzecz związku publicznoprawnego, o charakterze obowiązkowym, ustalane jednostronnie, nieodpłatne, bezzwrotne i generalne”. Podatki państwowe to podatki, które bezpośrednio zasilają budżet państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych, zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (z wyjątkiem karty podatkowej), podatek dochodowy od osób prawnych, podatek tonażowy, podatek od gier, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy. Celem kursu jest zapoznanie z podstawowymi elementami konstrukcyjnymi i mechanizmami podatków państwowych, które funkcjonują w polskim systemie podatkowym. Kurs rozpoczyna zdefiniowanie pojęcia podatku i elementów konstrukcyjnych podatku. Moduł pierwszy zawiera informacje na temat klasyfikacji podatków, zostało w nim przedstawione również pojęcie systemu podatkowego oraz rola podatków państwowych w polskim systemie podatkowym. W kolejnych modułach omówione zostały: podatek dochodowy od osób fizycznych i zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatek dochodowy od osób prawnych i podatek tonażowy, podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy.
Podatki
Podatki to kara, jaką płacimy za miłość do pieniądza.
Autor: Barbara ze Świętochłowic
Podatki
Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek dochodowy.
Autor: Albert Einstein
Podatki
Podatki to w zamyśle
Pożytek dla ogółu
Co dobre jest w pomyśle
Zepsuli aż do bólu.
Zrozumieć wszak to trzeba
Co znaczy słowo datki
Gdy w kraju rośnie bieda
Obniżyć czas podatki
Nadziei wciąż nie tracę
Że jednak
Ktoś się zjawi
Miast zmniejszać ludziom płace
Podatki nam poprawi!
Autor: Robert z Łodzi
Polityka Prywatności