Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Podatki samorządowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne i administracyjne
Studia online Studia online
Podatki samorządowe stanowią dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego — w Polsce są to tylko podatki gminne, ponieważ powiat ani województwo samorządowe nie mają „własnych” podatków, czyli takich, które zasilałyby bezpośrednio ich budżety. Kurs rozpoczyna część wstępna, na którą składa się charakterystyka ogólna podatków samorządowych oraz informacje o klasyfikacji tych podatków według różnych kryteriów. W tej części omówiono też uprawnienia organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podatków. W module pierwszym zostały przedstawione cztery podatki samorządowe administrowane przez samorządowe organy podatkowe, a w module drugim dwa podatki samorządowe administrowane przez państwowe organy podatkowe. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi elementami konstrukcyjnymi i mechanizmami podatków samorządowych, które funkcjonują w polskim systemie podatkowym.
Podatki
Wyrównywanie szans, warunków i ochrona słabszych musi opierać się nie tylko i nie przede wszystkim na podatkach, ale na powszechnym uczestnictwie we władzy i własności.
Autor: Jacek Kuroń, Na krawędzi, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1997.
Podatki
Na przykład w cenie benzyny 70% to podatek
Na utrzymanie tej hydry nienasyconej, ich dzieci, żon i matek
I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak
Świadomie uszczuplającym dochody państwa – bezideowcem.
Autor: Kazik Staszewski, Cztery pokoje
Podatki
Cofaliśmy się przez ostatnie 30 lat. Bogaci biznesmeni tacy jak ja, nie stwarzają miejsc pracy. One są raczej konsekwencją systemu ekonomicznego, w którym pętla sprzężenia zwrotnego była pobudzana przez konsumentów z klasy średniej – a kiedy oni mają się świetnie, biznesy rosną, zwiększają zatrudnienie i przynoszą zysk właścicielom. Dlatego opodatkowanie bogatych, by finansować inwestycje, przynosi korzyści wszystkim. To wielki interes zarówno dla klasy średniej, jak i dla bogatych.
Autor: Nick Hanauer
Polityka Prywatności