Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Podstawy pracy pedagoga szkolnego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: pedagogiczne
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Kurs porządkuje wiedzę o pracy pedagoga szkolnego oraz ukazuje jej specyfikę i obszary działania. Celem kursu jest sformułowanie odpowiedzi na kilka zasadniczych i rzadko podejmowanych w literaturze kwestii: Kim jest pedagog szkolny i jaki jest rzeczywisty zakres jego zadań i obowiązków? Jaką rolę odgrywa w szkolnym systemie przeciwdziałania dysfunkcjom dydaktycznym i społecznym uczniów? Jakimi narzędziami pracy najczęściej się posługuje oraz na jakie trudności trafia w realizacji swoich zadań? Przedmiotem rozważań uczyniono w kursie takie zagadnienia, jak: role społeczne pedagoga w środowisku szkolnym, narzędzia, metody i techniki pracy pedagoga szkolnego, kompetencje zawodowe pedagoga szkolnego, poradnictwo zawodowe na terenie szkoły, problem demoralizacji uczniów, pomoc pedagoga szkolnego dziecku ze środowiska zagrożonego. Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu formalnoprawnych ram pracy pedagoga szkolnego, determinantów skuteczności działań pedagoga szkolnego, projektowania praktycznych działań profilaktyczno-wychowawczych, refleksji pedagogicznej opartej na wiedzy naukowej.
Polityka Prywatności