Polski Uniwersytet Wirtualny

Po zakończeniu kursu jego uczestnik uzyskuje świadectwo ukończenia kursu dokształcającego zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz certyfikat Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Polityka Prywatności