Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Praca z dzieckiem w rodzinie problemowej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
W ostatnich latach rodzina stała się ważnym przedmiotem zainteresowań badaczy zjawisk społecznych. Gwałtowne zmiany otaczającej rzeczywistości nie pozostają bez wpływu na strukturę, funkcję i zadania współczesnej rodziny. Przeżywająca kryzysy, przeobrażenia, borykająca się z trudnymi sytuacjami życiowymi sprzężonymi z dynamicznymi zmianami, obserwowanymi zarówno na arenie politycznej, społeczno-gospodarczej, jak i kulturowej, niejednokrotnie wymaga pomocy w realizacji przypisanych jej funkcji. Celem kursu jest: — wykorzystanie podstawowych pojęć z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej w procesie planowania pracy z dzieckiem i rodziną, — poznanie procesów zachodzących w systemie rodzinnym, gdy w rodzinie występuje kryzys lub długotrwały problem, — rozwijanie umiejętności poznawania i rozumienia potrzeb oraz problemów dziecka w rodzinie problemowej, — ćwiczenia w opracowywaniu całościowego planu pomocy dziecku z rodziny problemowej: planowanie oddziaływań wychowawczo-opiekuńczych na dziecko i rodzinę, budowanie programów terapeutycznych, tworzenie wskazówek do pracy z dzieckiem dla rodziców, współpracujących profesjonalistów.
Polityka Prywatności