Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Prawo i postępowanie administracyjne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawnicze
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Przedmiotem kursu jest problematyka tradycyjnie zaliczana do części ogólnej prawa administracyjnego, obejmująca podstawowe pojęcia, instytucje i zasady, również te, które właśnie wykształcają się lub powracają do języka prawnego i prawniczego. Ponadto w niezbędnym zakresie omówiono także kwestie dotyczące ustroju administracji publicznej, prawnych form działania oraz kontroli działalności administracji. W kursie zostały też uwzględnione zagadnienia administracyjnego prawa procesowego, które stanowi od lat odrębny przedmiot nauczania. Specyfika prawa administracyjnego, jego rozległość i zmienność oraz ciągle rozszerzający się zakres powodują, że nauka tej gałęzi prawa napotyka na wiele trudności. Głównym celem kursu jest zapoznanie z problematyką tradycyjnie zaliczaną do części ogólnej prawa administracyjnego, obejmującą podstawowe pojęcia, instytucje i zasady prawa administracyjnego oraz kwestie dotyczące ustroju administracji publicznej, prawnych form działania oraz kontroli działalności administracji. W kursie uwzględniono również zagadnienia administracyjnego prawa procesowego, które pozwalają zapoznać się z wprowadzoną 1 stycznia 2004 r. reformą sadownictwa administracyjnego.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Ludzie skłonni są myśleć, że to, co jest legalne, musi być dobre.
Autor: Mariusz Dzierżawski, Wygrana wojna o życie, rp.pl, 25 września 2013
Prawo
Natura nie łamie swych praw.
Autor: Leonardo da Vinci
Prawo
Lampą jest nakaz, a światłem Prawo.
Źródło: Biblia Tysiąclecia, Prz 6:23
Polityka Prywatności