Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Prawo międzynarodowe publiczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawne
Studia online Studia online
Prawo międzynarodowe publiczne jest prawem ponadnarodowym, którego istnienie i funkcjonowanie uzależnione jest od woli państw bardziej lub mniej współpracujących z sobą na arenie międzynarodowej. By dokładnie poznać jego istotę, konieczne jest przybliżenie problematyki terminologicznej, wypracowanie kontekstu geopolitycznego oraz wskazanie stosunku, w jakim pozostają poszczególne porządki krajowe do prawa usytuowanego ponad nimi. Znajomość treści kursu powinna pozwolić na zyskanie własnego, świadomego poglądu na stosunki międzynarodowe, przedstawione przez pryzmat prawa. Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć wskazać podstawowe regulacje z zakresu szeroko rozumianego prawa międzynarodowego oraz dostrzegać specyfikę rozwiązań tej ponadnarodowej grupy praw.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Prawo zazwyczaj mija się ze sprawiedliwością.
Autor: zespół Włochaty
Prawo
Nie chodzi o to, że Latynoamerykanie mają zakodowaną w genach anarchię. Raczej zawsze wyczuwali, iż prawa nie są po to, aby zagwarantować im sprawiedliwość, ale by chronić interesy mniejszości. W ich rozumieniu prawo to zasłona dymna, za którą przeprowadzane są różne ciemne interesy, aby klasy rządzące lub uprzywilejowane mogły się wzbogacić. To powoduje pogardliwy stosunek do prawa.
Autor: Mario Vargas Llosa
Prawo
Lampą jest nakaz, a światłem Prawo.
Źródło: Biblia Tysiąclecia, Prz 6:23
Polityka Prywatności