Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Prawo socjalne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: prawne
Studia online Studia online
Prawo socjalne nie jest skodyfikowaną dziedziną prawa. Zakres jego regulacji nie jest ujmowany w doktrynie jednolicie. Zazwyczaj przyjmuje się, iż obejmuje ono sferę zabezpieczenia społecznego i pracy socjalnej jako form pomocy i opieki nad osobami pozostającymi w niedostatku lub narażonymi na ryzyko niedostatku. Celem kursu jest przekazanie wiedzy, wykształcenie umiejętności i wyrobienie kompetencji społecznych oraz personalnych z zakresu systemu pomocy i opieki społecznej, pracy socjalnej oraz zabezpieczenia społecznego w Polsce, przez pryzmat stosownych regulacji prawnych.
Prawo
Prawo, a ściślej prawo w ujęciu przedmiotowym – system norm prawnych, czyli ogólnych, abstrakcyjnych i jednoznacznych dyrektyw postępowania, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowionych lub uznanych przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowanych, w tym z użyciem przymusu.
Prawo
Już nie mogę się doczekać, żeby pojawiło się w moim zasięgu owo niewyczerpane źródło bogactwa i oświecenia, ów lekarz od wszelkich chorób, skarb bez dna, ów doradca nieomylny nazywany przez was „państwem”
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Grabież legalna może przejawiać się na tysiąc sposobów, stąd nieskończona liczba jej przejawów: cła, ochrona rynku, dotacje, subwencje, preferencje, progresywny podatek dochodowy, bezpłatna oświata, prawo do pracy, prawo do zysków, prawo do płacy, prawo do opieki społecznej, prawo do środków produkcji, bezpłatny kredyt itd., itd. Wszystkie te przejawy – połączone tym, co dla nich wspólne, czyli usankcjonowaną grabieżą – noszą nazwę socjalizmu.
Autor: Frédéric Bastiat
Prawo
Państwo prawa jest jak chleb powszedni, jak woda do picia i powietrze do oddychania, a najlepsze w demokracji jest to, że tylko ona nadaje się do zabezpieczenia państwa prawa.
Autor: Gustav Radbruch
Polityka Prywatności