Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Profilaktyka uzależnień

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
W kursie tym dokonano klasyfikacji i opisu substancji psychoaktywnych (środków odurzających, uspokajających, pobudzających, halucynogennych). Omówiono problemy związane z alkoholizmem i paleniem tytoniu oraz zjawiska, które w ścisłym tego słowa znaczeniu uzależnieniami nie są: hazard, uzależnienie od Internetu. Patomechanizm działania środków uzależniających został przedstawiony zgodnie z obowiązującą obecnie w Polsce Międzynarodową klasyfikacją chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 opracowaną przez WHO. W opisie substancji psychoaktywnych uwzględniono pochodzenie, skład oraz postać i sposób zażywania substancji, jej wpływ na organizm i psychikę oraz skutki uzależnienia. W kursie tym zostały też przedstawione zagadnienia związane ze strategiami realizowanymi na różnych poziomach profilaktyki w oparciu o współczesny model postępowania w tym zakresie. Szczególną uwagę zwrócono na rozpoznawanie oznak uzależnienia i wczesną identyfikację grup ryzyka oraz regulacje prawne dotyczące przeciwdziałania i zapobiegania uzależnieniom. Omówiono też szczegółowo zasady i etapy konstruowania programów profilaktycznych. Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat rodzajów uzależnień i ich kryteriów diagnostycznych, kryteriów klasyfikacyjnych substancji psychoaktywnych, biologicznych i psychospołecznych mechanizmów uzależnień, konsekwencji sięgania po środki uzależniające, poziomów i strategii oddziaływań profilaktycznych oraz podstawowych zasad terapii uzależnień. Będzie potrafił posługiwać się siatką pojęciową z zakresu uzależnień, rozpoznawać objawy uzależnienia, identyfikować fazę uzależnienia, korzystać z prawnych narzędzi systemu profilaktyki uzależnień oraz konstruować lokalne programy profilaktyczne na poziomie podstawowym.
Profilaktyka
profilaktyka zdrowotna
Polityka Prywatności