Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Programowanie internetowe

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: informatyczne
Studia online Studia online
Głównym zadaniem kursu jest usystematyzowanie, pogrupowanie i opisanie aktualnie zalecanych elementów oraz atrybutów języka HTML. Dzięki niemu możliwe jest tworzenie witryn internetowych, czyli programów będących dziś przedmiotem najpopularniejszej usługi internetowej na świecie - serwisów WWW. Celem tej części kursu jest nie tyle dokładne poznanie języka HTML, lecz przedstawienie mechanizmów rządzących interfejsem aplikacji, jak i sposobem jego obsługi od strony użytkownika. W ramach kursu przedstawione są podstawowe zasady, jak stworzyć stronę przejrzystą, przyjazną i budzącą zainteresowanie użytkownika. Zasadniczym celem kursu jest zapoznanie osoby biorącej udział w kursie z wybranymi sposobami tworzenia multimedialnych aplikacji internetowych. Współczesne trendy w dydaktyce przedmiotów informatycznych stwarzają konieczność przedstawienia nie tylko zasad tworzenia warstwy logiki aplikacji (czyli algorytmów, procedur, struktur danych itp.), ale także interfejsu użytkownika aplikacji. Dlatego też celem kursu jest przedstawienie systemu i procedur komunikacji na linii człowiek-maszyna.
Polityka Prywatności