Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Psychologia kliniczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medyczne, o zdrowiu
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Psychologia kliniczna jest jedną z najciekawszych subdyscyplin psychologicznych. Wyrosła na gruncie medycznym, początkowo służalcza wobec psychiatrii i neurologii, obecnie traktowana jest jak równy partner. Jest ona związana jest z zagadnieniami zdrowia i choroby. Zajmuje się diagnozą, profilaktyką i terapią nie tylko, jak mogłoby się wydawać, depresji, uzależnień i nerwic. Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z psychologią kliniczną, takich jak: problemy związane z nauczaniem i wychowaniem młodego człowieka, funkcjonowanie dorosłego człowieka w środowisku społecznym, w tym zawodowym, zwłaszcza w aspekcie najczęściej występujących zaburzeń, zapobieganie problemom związanym ze zdrowiem psychicznym uczniów, wychowanków i podopiecznych, współpraca psychologa i pedagoga w zakresie diagnozy, terapii i profilaktyki rozwoju psychicznego (poznawczego, emocjonalnego i społecznego).
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia kliniczna
Psychologia kliniczna – dział psychologii stosowanej zajmujący się profilaktyką, diagnostyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, czyli zaburzeniami w regulacji stosunków człowieka z jego otoczeniem.
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Jak wiadomo, psychologia to nauka polegająca na badaniu studentów psychologii.
Autor: Wojciech Orliński, Testosteron, blog Wojciecha Orlińskiego, 18 kwietnia 2017.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Polityka Prywatności