Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Psychologia (medyczna)

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia online Studia online
Psychologia to nie tylko dziedzina wiedzy i praktyki uprawiana przez psychologów. Trudno obecnie uważać się za człowieka wykształconego, rozumiejącego (lub próbującego rozumieć) zachodzące w świecie i człowieku zjawiska bez choćby ogólnego pojęcia o psychologii. Tak więc studiując psychologię, możemy zacząć lepiej rozumieć siebie i innych. Możemy spojrzeć na różne, pozornie niezrozumiałe zachowania ludzkie inaczej. Możemy stać się bardziej tolerancyjni i wyrozumiali. Możemy wreszcie zmienić swoje zachowanie i przez to poprawić jakość swojego życia. Możemy, choć nie musimy... Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z: - podstawowymi zagadnieniami psychologii zdrowia, - funkcjonowaniem człowieka w zdrowiu i chorobie, - problematyką związaną ze stresem i radzeniem sobie, - zasobami osobistymi, które pomagają w codziennym funkcjonowaniu, - podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi uzależnień i przemocy.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Psychologia we współczesnym społeczeństwie zajmuje najbardziej centralną pozycję, stając się głównym motorem przemian i przekształcania świadomości społecznej. Zastosowanie psychologii społecznej w wychowaniu przejawia się dziś np. jako modyfikacja postaw prowadząca do przebudowy światopoglądu w kierunku globalizmu, gdzie np. ustala się następujące kierunki: od nacjonalizmu do internacjonalizmu; od tradycjonalizmu do materializmu; od surowości do tolerancji (w wychowaniu dzieci); od systemu patriarchalnego do równości demokratycznej i inne związane także ze znaczeniem psychologii w „nowym” społeczeństwie.
Autor: Aleksander Posacki, Psychologia i New Age, Fenomen – Wydawnictwo Arka Noego, Gdańsk 2007, s. 28.
Psychologia
Przedmiotem psychologii jest przekazanie nam zupełnie innego wyobrażenia o rzeczach, które doskonale znamy.
Autor: Paul Valéry, Tel quel
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Polityka Prywatności