Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Psychologia reklamy i zachowań konsumenckich

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia online Studia online
W dzisiejszych czasach badania rynkowe oraz nauki społeczne znacznie posunęły się naprzód i odsetek zmarnowanych pieniędzy w profesjonalnie prowadzonej kampanii reklamowej jest dużo mniejszy niż 50 procent. Jednak nadal czasem zdarzają się kampanie, w których 100 procent budżetu to zmarnowane środki. Chcąc zwiększyć skuteczność działań podejmowanych w reklamie, warto zgłębić kilka podstawowych zagadnień opisanych przez psychologię reklamy. Nie jest to oczywiście wiedza, która pozwoli nam osiągnąć stuprocentową skuteczność — tego nie osiągają nawet najwybitniejsi mistrzowie marketingu. Celem kursu jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z mechanizmami psychologicznymi w reklamie. Uczestnik kursu pozna teoretyczne aspekty tematu oraz uzyska umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Po zakończeniu kursu uczestnik powinien znać zarys dokonań psychologii, przydatnych w branży reklamowej. Zdobędzie również podstawy, dzięki którym będzie mógł rozwijać się w kierunku profesjonalnego podejścia do reklamy oraz zgłębiać tematykę psychologicznych mechanizmów w reklamie. Pozna także kilka podstawowych narzędzi oceny skuteczności zastosowanych w reklamie środków.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Psychologia ma długą przeszłość, ale krótką historię.
Autor: Hermann Ebbinghaus
Psychologia
(…) filozofia jest nie od pocieszania, tylko od mówienia, jak jest. Pocieszaniu służy psychologia, ta paranaukowa podpora lewactwa i lichy substytut religii.
Autor: Bogusław Wolniewicz, Islam i my, „Najwyższy Czas!”, 12 października 2013, nr 42 (1221)
Psychologia
Psychologia we współczesnym społeczeństwie zajmuje najbardziej centralną pozycję, stając się głównym motorem przemian i przekształcania świadomości społecznej. Zastosowanie psychologii społecznej w wychowaniu przejawia się dziś np. jako modyfikacja postaw prowadząca do przebudowy światopoglądu w kierunku globalizmu, gdzie np. ustala się następujące kierunki: od nacjonalizmu do internacjonalizmu; od tradycjonalizmu do materializmu; od surowości do tolerancji (w wychowaniu dzieci); od systemu patriarchalnego do równości demokratycznej i inne związane także ze znaczeniem psychologii w „nowym” społeczeństwie.
Autor: Aleksander Posacki, Psychologia i New Age, Fenomen – Wydawnictwo Arka Noego, Gdańsk 2007, s. 28.
Polityka Prywatności