Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Psychologia społeczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia online Studia online
Psychologia społeczna jest dynamiczną nauką, zajmującą się badaniem różnych aspektów interakcji zachodzących między ludźmi. Odpowiada na szereg pytań, które dotyczą takich struktur psychicznych człowieka, jak postawy i wartości, oraz ich wpływu na społeczne funkcjonowanie jednostki. Kurs analizuje szereg kwestii, opisujących zasadnicze zagadnienia życia społecznego. Czy rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wywiera wpływ na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowanie? Czym jest konformizm? Jak funkcjonują w społeczeństwie stereotypy? Jakie są rodzaje i formy agresji oraz czym jest ona powodowana? Jak zdrowo funkcjonować w środowisku pracy i w życiu pozazawodowym? Jak funkcjonujemy w świecie polityki? Wiedza akademicka w połączeniu z wiedzą pochodzącą z osobistych doświadczeń daje cenną umiejętność zastosowania psychologii społecznej (jej teorii, mechanizmów, zgromadzonych faktów empirycznych) do analizy napotykanych sytuacji i realizacji przyszłych zadań życiowych. Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: - ogólnych problemów psychologii społecznej, - analizy zjawisk politycznych z perspektywy psychologii społecznej, - kształtowania myślenia społecznego, - uwrażliwienia na interes społeczny w działaniach politycznych, - kształtowania umiejętności społecznych, - przeciwdziałania zjawiskom aspołecznym i antyspołecznym.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Przedmiotem psychologii jest przekazanie nam zupełnie innego wyobrażenia o rzeczach, które doskonale znamy.
Autor: Paul Valéry, Tel quel
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Polityka Prywatności