Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Psychologia społeczna

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: społeczne
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Psychologia społeczna jest dynamiczną nauką, zajmującą się badaniem różnych aspektów interakcji zachodzących między ludźmi. Odpowiada na szereg pytań, które dotyczą takich struktur psychicznych człowieka, jak postawy i wartości, oraz ich wpływu na społeczne funkcjonowanie jednostki. Kurs analizuje szereg kwestii, opisujących zasadnicze zagadnienia życia społecznego. Czy rzeczywista bądź wyobrażona obecność innych ludzi wywiera wpływ na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowanie? Czym jest konformizm? Jak funkcjonują w społeczeństwie stereotypy? Jakie są rodzaje i formy agresji oraz czym jest ona powodowana? Jak zdrowo funkcjonować w środowisku pracy i w życiu pozazawodowym? Jak funkcjonujemy w świecie polityki? Wiedza akademicka w połączeniu z wiedzą pochodzącą z osobistych doświadczeń daje cenną umiejętność zastosowania psychologii społecznej (jej teorii, mechanizmów, zgromadzonych faktów empirycznych) do analizy napotykanych sytuacji i realizacji przyszłych zadań życiowych. Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: - ogólnych problemów psychologii społecznej, - analizy zjawisk politycznych z perspektywy psychologii społecznej, - kształtowania myślenia społecznego, - uwrażliwienia na interes społeczny w działaniach politycznych, - kształtowania umiejętności społecznych, - przeciwdziałania zjawiskom aspołecznym i antyspołecznym.
Psychologia
Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.
Psychologia
Przedmiotem psychologii jest przekazanie nam zupełnie innego wyobrażenia o rzeczach, które doskonale znamy.
Autor: Paul Valéry, Tel quel
Psychologia
Kultura, która nie posługuje się terminem osoba, nie ma nic do powiedzenia na temat miłości. Podobnie zresztą i psychologia, jeżeli nie posługuje się terminem osoba, będzie sprowadzała miłość do potrzeb biologicznych, będzie milczała w kwestii akceptacji patologii seksualnej, mając na uwadze poprawność polityczną.
Autor: Antoni Jozafat Nowak, Psychologia XX-XY, Rzeszów 2011, s. 87.
Psychologia
Prawdziwemu chrześcijaństwu nie jest po drodze z psychologią. Kiedy próbuje się je łączyć, kończy się to najczęściej rozwodnieniem chrześcijaństwa, nie zaś chrystianizacją psychologii. Jednak proces ten jest subtelny i rzadko zauważany.
Autor: William Kirk Kilpatrick: Psychologiczne uwiedzenie. Czy psychologia zastąpi religię? W Drodze, Poznań 2007, s. 20.
Polityka Prywatności