Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Ratownictwo medyczne

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: medycyna, zdrowie
Studia online Studia online
Medycyna ratunkowa ukierunkowana jest na ratowanie życia i zdrowia w nagłych wypadkach. Ponieważ obecnie wypadki mają zazwyczaj charakter masowy i są konsekwencją rozwoju cywilizacyjnego, konieczna stała się zmiana strategii w organizowaniu i niesieniu pomocy. W tym celu powstał program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne, którego głównym założeniem jest stworzenie jednego systemu ratowania zdrowia i życia ludzi w stanach nagłego zagrożenia życia. Przedmiotem kursu są następujące zagadnienia: medycyna katastrof, segregacja poszkodowanych w katastrofach, prawne i psychologiczne aspekty ratownictwa medycznego, lotnictwo sanitarne, edukacja w Zintegrowanym Ratownictwie Medycznym. Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę na temat stanów zagrażających życiu, funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego, założeń Zintegrowanego Ratownictwa Medycznego. Będzie potrafił rozpoznać stany zagrażające życiu i prawidłowo udzielić pierwszej pomocy, podjąć czynności ratownicze na miejscu wypadku, scharakteryzować wyróżniki medycyny ratunkowej i medycyny katastrof.
Ratownictwo
Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne
Ratownictwo medyczne – zespół działań fachowej pomocy doraźnej, udzielanych w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego w razie nagłych wypadków i zachorowań.
Polityka Prywatności