Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Reklama i PR w komunikacji marketingowej

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Kurs ma na celu przekazanie uczestnikom konkretnej wiedzy merytorycznej potrzebnej do zrozumienia zagadnień związanych z istotą wizerunku firmy, public relations i reklamy, jak również wskazanie konkretnych rozwiązań praktycznych. Wiedza zdobyta w trakcie kursu oraz wykształcone dzięki niej umiejętności są niezbędne do dalszej edukacji i życia zawodowego osób zajmujących się zarządzaniem i marketingiem. Zagadnienia dotyczące komunikacji marketingowej stanowią bowiem w chwili obecnej integralną część wiedzy, jaką powinien legitymować się innowacyjny menedżer. Po zakończeniu kursu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: - podstawowych pojęć opisujących działania firmy w sferze reklamy i public relations, - budowania wizerunku i tożsamości firmy, - kształtowania wizerunku organizacji w Internecie, - roli public relations w komunikacji marketingowej, - instrumentów public relations, - działań public relations online, - poszczególnych faz cyklu życia reklamodawcy, - przygotowania briefu kreatywnego, - zasad tworzenia przekazu reklamowego.
Reklama
Reklama (z łac. reclamo, reclamare ‘odzew’; re 'w tył, znów, naprzeciw’ i clamo, clamare ‘wołać’) – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).
Reklama
Służy do grania, nie zabijania.
Źródło: billboard, na którym widnieje zakrwawiony kij baseballowy
Reklama
(…) reklama jest jednym z kilku instrumentów, jakimi posługuje się firma w celu poinformowania klientów o swojej ofercie i zachęcenia ich do wyboru właśnie ich oferty (a nie ofert konkurencyjnych).
Autor: Jacek Kall, Reklama, Warszawa 1994, s. 18.
Reklama
Wino Kosmos – w pół godziny na orbitę!
Źródło: etykieta wina Kosmos
Polityka Prywatności