Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Współczesne tendencje w psychoedukacji

Język wykładowy: polski
Studia online Studia online
Zdefiniowanie pojęcia psychoedukacji jest niezwykle istotne. Psychoedukacja jest terminem powstałym dla określenia działań specjalistów z różnych dziedzin mających na celu propagowanie informacji na temat radzenia sobie w życiu oraz kształtowanie stosownych umiejętności w oparciu o wiedzę z zakresu psychologii. Ma na celu zmianę postaw i zachowań, umożliwiając tym samym udzielenie pomocy psychologicznej bądź psychoterapeutycznej. Oddziaływania psychoedukacyjne realizowane są przy pomocy różnorodnych metod i technik, zapożyczonych z pracy psychologa i pedagoga. Celem kursu jest umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych modeli i koncepcji współczesnych oddziaływań psychoedukacyjnych, ukazanie możliwości wykorzystania psychoedukacji we współczesnej praktyce pedagogicznej, Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej ogólnej charakterystyki oddziaływań psychoedukacyjnych i psychoprofilaktycznych, poznanie wybranych programów profilaktycznych w Polsce i za granicą, opanowanie zasad konstruowania prostych programów psychoedukacyjnych z zakresu profilaktyki pierwszorzędowej.
Polityka Prywatności