Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Łódź, Polska

Zarządzanie kontaktami z klientem

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Studia online Studia online
Strona www: kursyonline.puw.pl
Umiejętne zarządzanie kontaktami z odbiorcą jest czynnikiem warunkującym osiągnięcie sukcesu przedsiębiorstw w warunkach nasycenia rynku i zaostrzonej walki konkurencyjnej. Z tego też powodu niezbędne jest stałe pozyskiwanie wiedzy umożliwiającej zrozumienie zachowań klientów, a przede wszystkim tego, w jaki sposób podejmują oni swoje decyzje zakupowe. Orientacja marketingowa ewoluuje bowiem w kierunku nowoczesnej koncepcji spojrzenia na klienta. Strategia pozyskiwania nowych nabywców jest coraz częściej zastępowana strategią utrzymania dotychczasowych odbiorców oraz budowania z nimi trwałych związków. Zmiana podejścia zakłada położenie nacisku raczej na „kulturę klienta”, nie zaś na „kulturę produktu”. Należy zatem poznać i zrozumieć mechanizmy warunkujące zachowania nabywców oraz sposoby budowania relacji firma–klient. Po zakończeniu kursu uczestnik powinien: - rozumieć znaczenie zadowolenia klienta dla przedsiębiorstwa, - identyfikować uwarunkowania zachowań nabywców na rynku B2C i B2B, - rozróżniać i charakteryzować cechy różnych grup nabywców, - wskazywać i określać rolę elementów kształtujących zadowolenie oraz lojalność odbiorcy, - znać działania związane z kontaktami z klientami podejmowane w firmie w poszczególnych fazach jej aktywności, - identyfikować źródła informacji wykorzystywanych w budowaniu związków z klientami, - znać metody i narzędzia pomiaru satysfakcji nabywcy, - określać działania, które firma może podejmować w celu inicjowania kontaktów z klientem, - znać narzędzia zarządzania relacjami z klientem (CRM).
Zarządzanie
Zarządzanie – ogólny zakres działań, procesów i decyzji, których zastosowanie w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji ma zapewnić warunki do efektywnego ich funkcjonowania prowadzącego do osiągnięcia postawionych celów.
Polityka Prywatności