Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Akademia doradcy podatkowego

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Celem kursu jest przygotowanie Uczestników do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego. Egzamin ministerialny składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest zdanie egzaminu pisemnego. Pytania obowiązujące na egzaminie są ogólnodostępne – w całości opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Kontakt:

Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
Sekretariat:
tel. (22) 208 28 31 lub 38
fax. (22) 211 20 90
Polityka Prywatności