Warszawa, Polska

Angielski w księgowości/English for Accounting

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: językowe
Kurs przeznaczony dla osób pracujących w księgowości mających kontakt z partnerami anglojęzycznymi. Wymagana znajomość języka ogólnego przynajmniej na poziomie A2 - średniozaawansowanym-niższym.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności