Warszawa, Polska

Audyt podatkowy

Język wykładowy: polski
Grupa kierunków: ekonomiczne, administracyjne
Audyt
Audyt – niezależna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności