Warszawa, Polska

Certyfikowany dyrektor ds. personalnych

Język wykładowy: polski
Celem kursu jest przygotowanie kandydatów lub osoby będące na stanowiskach dyrektorów personalnych do kontynuacji lub rozpoczęcia pracy na ww. stanowisku. Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie profesjonalnego zarządzania podległym personelem, gdzie zostanie podkreślona rola lidera i zadania przed nim stojące, a także największe trudności związane z piastowaniem stanowisk menadżerskich oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Oprócz tego uczestnicy nauczą się jak dobierać sobie najlepszych współpracowników i jakie metody do tego celu stosować. Kolejnym omawianym zagadnieniem będzie profesjonalne wartościowanie i opis stanowisk pracy jako jedno z ważniejszych narzędzi umożliwiających efektywne zarządzanie zespołem. Istotnym elementem będzie także omówienie zasad związanych z wprowadzaniem i stosowaniem systemów ocen okresowych i przeprowadzania rozmów oceniających, a także umiejętne zarządzanie rozwojem pracowników i budowaniem motywacyjnych, a jednocześnie realnych dla organizacji ścieżek rozwoju zawodowego. Podczas kursu uczestnicy poznają także zasady rozwiązywania stosunków pracy i sporów sądowych na tym tle, negocjacji układów zbiorowych oraz współpracy ze związkami zawodowymi oraz inne prawne aspekty pracy dla dyrektorów personalnych co ugruntuje ich wiedzę odnośnie szeroko rozumianego prawa pracy.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności