Kursy na uczelniach

województwo
miasto
grupa kierunków
typ uczelni  
status uczelni  
Warszawa, Polska

Certyfikowany kierownik biura rachunkowego

Język wykładowy: polski
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do prowadzenia własnego biura rachunkowego bądź pracy w biurze rachunkowym. W trakcie kursu uczestnicy pogłębią posiadaną wiedzę z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości i sprawozdawczości, kadr i płac, prawnych zagadnień dotyczących prowadzenia własnego biura rachunkowego oraz zarządzania biurem rachunkowym. W ramach kursu przewidziane są zajęcia komputerowe na programach takich jak Optima, Symfonia, Płatnik. Osobom chętnym umożliwiamy przystąpienie do egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w zakresie zawodu kierownik biura rachunkowego (kod zawodu 121102), który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Kontakt:

Al. Jana Pawła II 25
00-854 Warszawa
Sekretariat:
tel. (22) 208 28 26
fax. (22) 211 20 90
Polityka Prywatności